Jaké služby pro Vás děláme ?

vedení účetnictví, daňové evidence a jednoduchého účetnictví

-pro živnostníky
-obchodní společnosti
-neziskové organizace

výpočet mezd a vedení personální agendy

-hlavní i zkrácené pracovní poměry
-dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
-odměny statutárních orgánů

sestavení daňových přiznání

-daň z přidané hodnoty
-daň z příjmu fyzických i právnických osob
-daň silniční
-daň z nemovitostí
-daň z nabytí nemovitých věcí

zajistíme pro Vás

-veškerou komunikaci s úřady
-kontrolu a provoz datové schránky
-kontrolní nahlížení do systému EET
-povinné zveřejnění účetní závěrky
-vyplnění statistických výkazů

pomáháme Vám

-s výběrem vhodného softwaru
-sepisovat smlouvy
-jednat s bankami a pojišťovnami
-se zavedením skladové evidence
-řešením pojistných událostí

umíme

-zpracovat Vaši fakturaci
-sledovat Vaše hospodaření dle Vámi pož. parametrů
-zasílat výstupy ze systému v různých formátech k Vašemu dalšímu zpracování
-poradit s optimalizací daňového zatížení
-importovat Vaše data do našeho systému
-využít Váš homebanking
-Pracovat ve Vašem systému přes vzdálenou plochu
-prověřit možnost dotací
-poradit se základy BOZP případně doporučit experta
-zajistit notářské služby a služby daňového poradce